Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  => Typowe błędy seminarzystów
  => Przypisy- przykład
  => S.Scisłowicz (opr.):Definicje samokształcenia
  => S.Scisłowicz - praca dr (fragmenty i linki)
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Przypisy- przykład
Przypisy- przykład
 
1.         Por. Mazur M.: Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976, PWN, s.30.
2.         Por. Bojarski Wł. W.: Podstawy analizy i inżynierii systemów. Warszawa 1981, PWN, s. 274.
3.         Por. m. in. Kupisiewicz C.: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985, PWN, s. 214-215.
4.         Por. Faure E. (red.): Uczyć się aby być. Warszawa 1975, PWN, s. 32 i nast.
5.         Laszko E.: Systemowy obraz świata. Warszawa 1978, PIW.
6.         Mazur M.: Cybernetyka….
7.         Bulatović R. N.: Kilka refleksji o współczesnym stanie teorii i praktyki oświaty dorosłych „ Oświata Dorosłych” 1986 nr 5.
8.         Por. Bestużew-Łada I. W.: Cele i perspektywy oświaty. W: Bliskie i dalekie cele wychowania. Warszawa 1987, PWN, s.374-375.
9.         Kurianiuk J: Stopień współczesności programów kształcenia w szkołach wyższych. „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1987 nr 4, s. 109-110.
10.      Tamże…, s. 107.
11.      Suchodolski B: Wychowanie i strategia życia. Warszawa 1987, WSiP, s. 52.
12.      Tamże …, s. 124.
13.      Por. Dewey J.: Jak myślimy. Warszawa 1957, KiW, s. 155 i nast.
14.      Tokarz A.: Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej. Wrocław 1985, Ossolineum, s.9.
15.      Tamże …, s. 10.
16.      Kotarbiński T: Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław 1970, Ossolineum, s. 249-250.
17.      Tamże …
18.      Tamże …, s. 250-251.
19.      Vial J.: Zadania kształcenia nauczycieli. W: Debesse M., Milaret G (red.): Rozprawy o wychowaniu.T. II. Warszawa 1988, PWN, s. 102.
20.      Einstein A.: Mój obraz świata. Warszawa 1935, Wyd. M. Fruchtmana, s. 20-21.
21.      Komeński J.A.: Pampaedia. Wrocław 1973, Ossolineum, s. 70-72.
22.      Kidd J.R.: Continuing education in the professions – the pioneers: Solon, Confucius, Hippocrates. “ Convergence” 1969, s. 75-79.
23.      Suchodolski B.: Wychowanie i strategia …, s. 269 i nast.
24.      Wroczyński R: Edukacja permanentna. Problemy – perspektywy. Warszaw 1973, PWN, s. 9 i nast.
25.      Leon A.: Edukacja permanentna. Ewolucja pojęć i funkcji. W: Rozprawy o wychowaniu…, s. 206 i nast.
26.      Cieślak A: Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981, WSiP.
27.      Półturzycki J.: Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981, PWN, s.5 i nast.
28.      Lowe J.: Rozwój oświaty dorosłych. Tendencje światowe. Warszawa 1982, WSiP, s. 13 i in. 
29.      Por. Kidd J.R.: A tale of three cities: Elsinore-Montreal-Tokyo. Syracuse University 1974, Publications in Continuing Fducation, s. 15; -A. Hely: New Trends in Adult Education, From Elsinore to Montreal 1962. UNESCO S. 56.
30.      Por. Półturzycki J: Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa 1983, WSiP, s. 36.
31.      Por. Cieślak A.: Rozwój teorii …, s. 43 i nast.
32.      Hummel C.: Fducation Today for the Word of Tomorrow. A Study Prepared for the International Bureau Of Education. Paris 1977, UNESCO.
33.      Lengrand P. : An Introsucton to Lifelong Edication. London 1968, UNESCO.
34.      J.W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza: Uczyć się bez granic. Warszawa 1981, PWN.
35.      Thomas J.: Edukacyjny problem współczesnego świata. Warszawa 1980, PWN.
36.      Lowe J.: Rozwój oświaty …
37.      Schwarz B.: Permanent Education. Europe 2000, Project 1 Vol. B.. Mauritnus Nijhoff, the Hague 1974.
38.      Faure E.(red.): Uczyć się , aby …
39.      Mońka-Stanikowa A.(red.):Oświata i wychowanie w toku przemian. Warszawa 1979, PWN.
40.      Bliskie i dalekie cele wychowania. Warszawa 1987, PWN.
41.      Dave R.H.: On learning Strategies for Lifelong Education. W: Reflections on Lifelong Education and School, Edited by R.H. Dave. Hamburg 1975, UNESCO, s. 43.
42.      Por. Cieślak A.: Rozwój teorii …,s. 53.
43.      E. Faure (red.): Uczyć się…, s. 335.
44.      Lynch: Lifelong education and the preparation of educational personnel. Hamburg 1977, UNESCO, s. 6.
45.      P. Legrand: A la decouverte de l education parmanente. Paris 1972, UNESCO, s. 52.
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce