Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  => Fot.
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Sylwester Scisłowicz
                                                                   
  
                                        
                                                                              

 

Sylwester Scisłowicz

Praca zawodowa:

Od ukończenia studiów do dzisiaj  - w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w  Kielcach; ostatnio na stanowisku wykładowcy.

Do chwili obecnej od października 1996 r. (od samego początku jego istnienia) - na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; od 2002 na stanowisku docenta.

W trakcie przebiegu pracy zawodowej, współpraca dydaktyczno - naukowa z innymi uczelniami, prowadzenie wykładów, seminariów, konwersatoriów na studiach magisterskich i licencjackich oraz na studiach podyplomowych. Były to m.in. Staropolska Szkoła Wyższa; Wszechnica Świętokrzyska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Białostocki i Wszechnica Świętokrzyska.

Wykształcenie (najważniejsze etapy):

Doktorat, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, na temat: „Samokształcenie studentów i jego związek z autonomiczną i społeczną aktywnością poznawczą (model permanentnej samorealizacji)”. Kwiecień 1992 rok. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki; recenzje: prof. zw. dr hab. T. Lewowicki, prof. zw. dr hab. Zofia Matulka).

Wcześniej:

Magisterium, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach (aktualnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Wydział Pedagogiczny, Pedagogika Pracy Kulturalno- Oświatowej, na temat: „Rzeczywisty model absolwenta w zakresie pedagogiki pracy kulturalno- oświatowej (analiza krytyczna)”. Promotor doc. dr Edmund Staszyński; recenzja prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander);

Pedagogiczne Studium Techniczne w Kielcach (nadające kwalifikacje technika mechanika w zakresie obróbki skrawaniem oraz nauczyciela zawodu i przedmiotów zawodowych); praca dyplomowa na temat: „Zagadnienie motywacji w wyborze zawodu”.

Główna specjalizacja naukowa - andragogika.

     Inne dziedziny nauk będące przedmiotem szczególnych, pogłębionych studiów i zainteresowań:

- pedagogika społeczna; - psychologia rozwojowa człowieka dorosłego; - teorie i nurty wychowania i wszelkiego prowadzenia człowieka; - psychologia humanistyczna (ze szczególnym uwzględnieniem samorealizacji); - psychologia społeczna; - psychologia twórczości i abarietyka; - psychotransgresjonizm; - komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje; - filozofia personalistyczna; - ogólna teoria systemów i cybernetyka; - polityka społeczna; - bioelektronika; - mechanika kwantowa; - kogniwitystyka; - oraz oneironautyka i hipnoza terapeutyczna.

Publikacje:

       Kilkadziesiąt prac naukowych, w tym cztery zwarte,  publikowanych w profesjonalnym piśmiennictwie specjalistycznym, także w Internecie (część z nich znaleźć można w zakładce „Dla seminarzystów-wybrana bibliografia”).

Współpraca naukowa i organizacyjna:

- Uniwersytet Warszawski,  - Uniwersytet Rzeszowski, - Uniwersytet Toruński Uniwersytet Wrocławski; - Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych (DVV)- Przedstawicielstwo w Polsce; Polsko Amerykańska Fundacja Wolności; - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (z siedzibą w Gdańsku); - Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; - Staropolska Szkoła Wyższa (wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach); Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (polski Oddział Międzynarodowego THTiBnH z siedzibą w Krakowie).

Członkowstwo:

-    Grupa Ekspertów Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (powołana przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji działań inspirujących prowadzonych przez te instytucje na terenie Polski);

-         Polskie Towarzystwo Filozoficzne;

-   Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, z siedzibą w Warszawie (wsółzałożyciel);

-     Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych);

-         Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

Problematyka najczęściej podejmowana na seminariach magisterskich i licencjackich, m.in.:

* Samokształcenie, samowychowanie i samorealizacja różnych osób, wybranych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów: nauczyciela, pracownika socjalnego, pielęgniarki i terapeuty uzależnień.

* Systemowe podejście do badań społecznych.

*Tradycje, teraźniejszość, rozwój i przewidywane prognozy: edukacji dorosłych, kształcenia permanentnego oraz samokształcenia i samorealizacji.

   *Zagadnienia ściśle związane z problematyką samokształcenia permanentnego oraz z tematyką pożądanej podmiotowo i społecznie samorealizacji, m.in.:

-    postawy emocjonalne podmiotu wobec siebie, innych ludzi, przeszłości, przyszłości i otaczającego go świata w ogóle;

-         samodzielność zadaniowa;

-         wartości uznawane przez badanych;

-      dalekosiężność, energochłonność, prospołeczność oraz sposoby i metody osiągania własnych prorozwojowych zadań autokreacyjnych;

-         samokontrola, samoocena i autokorekta.

* Samokształcenie i samorealizacja jako produkt uboczny realizowania zadań o charakterze rozwojowym oraz różnego rodzaju monografie.

Doświadczenia praktyczne, m.in.:

-   Ponad cztery lata  prodziekan Wydziału w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim;

-         kierownik produkcji dużych imprez kulturalnych, jak np. „VII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”;

-        przez kilka lat, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, współorganizacja i nadzór praktyk na specjalizacji „pedagogika pracy kulturalno- oświatowej”;

-         kilkuletnia współpraca z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, w zakresie prowadzenia zajęć na kursach pedagogicznych oraz na kursach praktycznych dla pracowników kulturalno- oświatowych, a także w zakresie członkostwa w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ZDZ;

-         w czasie służby wojskowej (przez osiem miesięcy) – praca pełnoetatowa na stanowisku instruktora kulturalno- oświatowego (kierownika Klubu Garnizonowego) w Chorzowie;

-    dwumiesięczna praca (cztery turnusy) jako osoba odpowiedzialna za całodobową organizację zajęć kulturalno- oświatowych i rekreacyjnych, na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego, w Ośrodku Wczasowym ZEORK „Energetyk” w Sielpi;

-    dwuletnia praca społeczna jako pedagog szkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej w Kielcach;

-         dwuletnia praca jako członek Grupy Ekspertów Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (powołanej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji działań inspirujących środowiska lokalne, prowadzonych przez te instytucje na terenie Polski).

Ponadto,  m.in:

-    prawie dwa lata pracy w Zakładach Metalowych „Predom Mesko” na stanowisku pracownika fizycznego – tokarza;

-         kilkuletnie uczestnictwo w Zespole Pieśni i Tańca;

-      autor tekstów i aktor, w kabarecie studenckim prowadzonym przez Leszka Kumańskiego, działającym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (trzy lata;. 

-        wielokrotna praca w charakterze wychowawcy i kierownika kolonii i obozów młodzieżowych;

-       przez całe studia, aktywna działalność jako animator kulturalny zarówno w uczelnianym (WSP Kielce), jak i międzyuczelnianym (głównie wojewódzkim) ruchu studenckim; w tym okresie m.in. praca w ścisłym sztabie organizacyjnym takich imprez jak: wszystkie Międzynarodowe Tygodnie Studenta, wszystkie Studenckie Wiosny Kulturalne (Juwenalia), Ogólnopolskie Przeglądy Małych Form Teatralnych, X Ogólnopolski Festiwal Studenckich Teatrów Debiutujących „Start- 80”, III Ogólnopolskie Biennale Fotografii Studenckiej; także aktor Teatru Studenckiego kieleckiej WSP;

-     przez pięć lat praca w Sztabie „Dymarek Świętokrzyskich” w Nowej Słupi, współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ich kulturalno- oświatowej strony;

-   przez cztery lata własna działalność gospodarcza o charakterze terapeutyczno- marketingowo – handlowym; o nazwie: „Gabinet Odnowy Psycho- Biologicznej”.
Znak zodiaku:

 

 

 


Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce