Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  => Metodologia- sam.nauczycieli
  => Metodologia sam. AA
  => Metodologia NPZD-tekst
  => Metodologia NPZD - tabele
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Metodologia- sam.nauczycieli

 

Uwaga seminarzyści. Informacje podane poniżej a ujęte w nawiasach sześciennych {...} są tylko do Waszej informacji. Nie należy ich umieszczać w tekście pracy.
 

{Materiał dotyczy samokształcenia nauczycieli ,pielęgniarek, pracowników socjalnych itp., (poniższy dotyczy nauczycieli; tematu:
Samokształcenie nauczycieli na przykładzie badań przeprowadzonych ...)}
 
Celem moich badań było ukazanie problematyki samokształcenia nauczycieli, jak też jakości ich zawodowego i społecznego funkcjonowania.
Przedmiotem badań jest samokształcenie nauczycieli oraz jakość ich zawodowego i społecznego funkcjonowania.
 
Problem główny brzmi:
Jak samokształcenie nauczycieli wpływa na efektywność i jakość ich zawodowego i społecznego funkcjonowania ?
Rozwiązaniem problemu głównego jest suma odpowiedzi na niżej wymienione problemy szczegółowe:
{w nawiasach podaję odpowiednie numery pytań z ankiety, w pracy nie należy ich podawać}
1.     Jakie są cele samokształcenia nauczycieli ? (1,2}
2.     Jakimi motywami kierują się nauczyciele przy podejmowaniu samokształcenia ?{3,4}
3.     Jak przebiega samokształcenie nauczycieli ?{5,6,7,8}
4.     Jakie są formy, źródła i treści samokształcenia nauczycieli ? {11,12,13}
5.     Jaki jest stopień samodzielności nauczycieli w samokształceniu ? {14}
6.     Jakie przeszkody napotykają nauczyciele przy podejmowaniu i realizowaniu samokształcenia ? {9,10}
7.     Jak samokształcenie nauczycieli wpływa na efektywność i jakość ich zawodowego funkcjonowania ? {16,21,23,24}
8.     Jak samokształcenie nauczycieli wpływa na efektywność i jakość osobistego i społecznego funkcjonowania ? {17,18,19,20, 22,25,26,27,28,29,30,}
 
Zmienne niezależne:
-         płeć;
-         wiek;
-         wielkość miejscowości zamieszkania;
-         staż pracy w zawodzie;
-         charakter wykształcenia zawodowego;
-         realizowanie samokształcenia;
-         cele samokształcenia nauczycieli;
-         przebieg samokształcenia;
-         motywy samokształcenia;
-         formy, źródła i treści samokształcenia;
-         samodzielność w samokształceniu w zawodzie;
-         dobrowolność podejmowania samokształcenia;
-         przeszkody w samokształceniu.
Zmienne zależne to:
-          
-         wartość samokształcenia dla badanych;
-         efektywność samokształcenia, czyli zgodność założeń z uzyskanymi wynikami;
-         wykorzystywanie efektów samokształcenia dla siebie;
-         wykorzystywanie efektów samokształcenia w pracy zawodowej;
-         wykorzystywanie efektów samokształcenia w życiu rodzinnym;
-         wykorzystywanie efektów samokształcenia w szeroko pojętym środowisku;
-         sukcesy osobiste badanych;
-         sukcesy zawodowe badanych;
-         sukcesy rodzinne badanych;
-         sukcesy społeczne badanych;
-         stosunek do przeszkód wewnętrznych;
-         stosunek do przeszkód zewnętrznych.


 
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce