Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  => Problematyka seminariów magisterskich i licencjackich
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Problematyka seminariów magisterskich i licencjackich

Sylwester Scisłowicz

PROBLEMATYKA NAJCZĘŚCIEJ PODEJMOWANA NA MOICH SEMINARIACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH


  • Samokształcenie, samowychowanie i samorealizacja różnych osób, wybranych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów: nauczyciela, pracownika socjalnego, pielęgniarki i terapeuty uzależnień.
  • Systemowe podejście do badań społecznych
  • Tradycje, teraźniejszość, rozwój i przewidywane prognozy: edukacji dorosłych, kształcenia permanentnego oraz samokształcenia i samorealizacji.
  • Zagadnienia ściśle związane z problematyką samokształcenia permanentnego oraz z tematyką pożądanej podmiotowo i społecznie samorealizacji, m.in.:

   a) postawy emocjonalne podmiotu wobec siebie, innych ludzi, przeszłości, przyszłości i otaczającego go świata w ogóle;

   b) samodzielność zadaniowa;

   c) wartości uznawane przez badanych;

   d) dalekosiężność, energochłonność, prospołeczność oraz sposoby i metody osiągania własnych prorozwojowych zadań autokreacyjnych;

   e) samokontrola, samoocena i autokorekta.

  • Samokształcenie i samorealizacja jako produkt uboczny realizowania zadań o charakterze rozwojowym.
  • Samokształcenie anonimowych alkoholików poprzez trwanie w trzeźwości.
  • Monografie, szczególnie instytucji kulturalno-oświatowych dla dorosłych.
                                 
                                                                               S.Scisłowicz________
  
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce