Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  => Metodologia - literatura
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Metodologia - literatura

 
Metodologia 
wybrana bibliografia przydatna przy przygotowywaniu i pisaniu pracy magisterskiej (dyplomowej).

1.          Bocheński J.M.: Współczesne metody myślenia.    Poznań. 1992.
2.          Bogaj A., Jopkiewicz A.(red.): Metodologiczne i badawcze problemy nauk pedagogicznych. Kielce 1996.
3.          Budohoska W., Włodarski Z.: Psychologia uczenia się. Przegląd badań eksperymentalnych i teorii. Warszawa 1970.
4.          Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1984.
5.          Cekiera C.: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. Lublin 1993.
6.          Depta H., Półturzycki J., Solarczyk H. (red.): Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań międzykulturowych. Warszawa_ Płock 2004.
7.          Findeisen W.(red.): Analiza systemowa- podstawy i metodologia. Warszawa1985.
8.          Gumuła T.: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe (na kierunku pedagogika). Ostrowiec Świętokrzyski 2000.
9.          Kargulowa A., Jędrzejczak M.(red.): Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa.Vol. I i II. Wrocław 1985.
10.       Kotarbiński T.: Dzieła wszystkie. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1990.
11.       Lalak D., Pilch T.: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999.
12.       Lisowska E.: Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kielce 2008.
13.       Lisowska E.: Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce 2003.
14.       Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.
15.       Malewski M.: Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wrocław 1991.
16.       Malewski M.: Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław 1998.
17.       Mazur B.: Metoda modelowania probabilistycznego w dydaktyce. Warszawa 1975.
18.       Miśkiewicz B.: Wstęp do badań historycznych. Warszawa 1973.
19.       Nowak S.(red.): Metody badań socjologicznych. Warszawa 1975.
20.       Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1998.
21.       Palka S.(red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków1998.
22.       Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.
23.       Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa1975.
24.       Pietrasiński Z.: Atakowanie problemów. Warszawa 1983.
25.       Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.
26.       Semków J.(red.): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno- oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (koncepcje badawcze). Wrocław 1981.
27.       Solarczyk- Ambrozik E., Przyszczypkowski K.(red.): Oświata dorosłych. Poznań- Toruń 1999.
28.       Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską . Kraków 1999.
29.       Wołoszyn L.(red.): Metody badań psychologicznych. „Materiały do nauczania psychologii” Seria III t. 3.Warszawa 1978.
30.       Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa 1995.
 
 
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce