Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  => Fot.
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Sylwester Scisłowicz
                                                                   
  
                                        
                                                                              

 

SYLWESTER SCISŁOWICZ

PRACA ZAWODOWA
Od ukończenia studiów do dzisiaj  - w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego (UJK) wKielcach; od 1992 roku na stanowisku adiunkta; od 2009 jako starszy wykładowca;

WYKSZTAŁCENIE (najważniejsze etapy)
1992 kwiecień - doktorat, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, na temat: „Samokształcenie studentów i jego związek z autonomiczną i społeczną aktywnością poznawczą” (promotor prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki; recenzje: prof. zw. dr hab. T. Lewowicki, prof. zw. dr hab. Zofia Matulka);

WCZEŚNIEJ:
-
magisterium, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny, Pedagogika Pracy Kulturalno- Oświatowej, na temat: „Rzeczywisty model absolwenta w zakresie pedagogiki pracy kulturalno- oświatowej” (promotor doc. dr Edmund Staszyński; recenzja prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander);
- studium, Pedagogiczne Studium Techniczne w Kielcach (nadające kwalifikacje technika mechanika w zakresie obróbki skrawaniem oraz nauczyciela zawodu i przedmiotów zawodowych); praca dyplomowa na temat: „Zagadnienie motywacji w wyborze zawodu”.

GŁÓWNA SPECJALIZACJA NAUKOWA TO:     ANDRAGOGIKA.

INNE DZIEDZINY NAUK BĘDĄCE SZCZEGÓLNYM PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ: 

-pedagogika społeczna; -psychologia rozwojowa człowieka dorosłego; -współczesne teorie i nurty wychowania; -psychologia humanistyczna (ze szczególnym uwzględnieniem samorealizacji); -psychologia społeczna; -psychologia twórczości i abarietyka; -psychotransgresjonizm; -komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje; -filozofia personalistyczna; -ogólna teoria systemów i cybernetyka; -polityka społeczna; -a także: bioelektronika i mechanika kwantowa.

WYBRANE PUBLIKACJE - LINK:

WSPÓŁPRACA NAUKOWA I ORGANIZACYJNA:

-Uniwersytet Warszawski,  -Uniwersytet Rzeszowski, -Uniwersytet Toruński (Wydziały Pedagogiczne); -Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych (DVV)- Przedstawicielstwo w Polsce; Polsko Amerykańska Fundacja Wolności; -Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (z siedzibą w Gdańsku); -Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; -Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

CZŁONKOWSTWO:
- od 2001 roku członek Grupy Ekspertów Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (powołanej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji działań inspirujących prowadzonych przez te instytucje na terenie Polski);
-
od 1994 roku członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
-
od 1993 roku członek ( i współzałożyciel) Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (z siedzibą w Warszawie);
-
od 1988 roku członek Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

PROBLEMATYKA PREFEROWANA I PODEJMOWANA NA SEMINARIACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH (m.in.):
- Samokształcenie, samowychowanie i samorealizacja różnych osób, wybranych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów: nauczyciela, pracownika socjalnego, pielęgniarki i terapeuty uzależnień.
- Systemowe podejście do badań społecznych.
- Tradycje, teraźniejszość, rozwój i przewidywane prognozy: edukacji dorosłych, kształcenia permanentnego oraz samokształcenia i samorealizacji.
- Zagadnienia ściśle związane z problematyką samokształcenia permanentnego oraz z tematyką pożądanej podmiotowo i społecznie samorealizacji, m.in.:
   -
postawy emocjonalne podmiotu wobec siebie, innych ludzi, przeszłości, przyszłości i otaczającego go świata w ogóle:
   -
samodzielność zadaniowa;
   -
wartości uznawane przez badanych;

   -dalekosiężność, energochłonność, prospołeczność oraz sposoby i metody osiągania własnych prorozwojowych zadań autokreacyjnych; - samokontrola, samoocena i autokorekta.

-  Samokształcenie i samorealizacja jako produkt uboczny realizowania zadań o charakterze rozwojowym.
- Samokształcenie anonimowych alkoholików poprzez trwanie w trzeźwości.
- Monografie, szczególnie instytucji kulturalno-oświatowych dla dorosłych.

 
INFORMACJA O DOROBKU PRAKTYCZNYM, m.in.:
- kierownik produkcji „VII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej” (praca w Sztabie Festiwalu, przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i zamknięciu całości tego Festiwalu);
-
przez kilka lat, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, współorganizacja i nadzór praktyk na specjalizacji „pedagogika pracy kulturalno- oświatowej”;
-
kilkuletnia współpraca z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, w zakresie prowadzenia zajęć na kursach pedagogicznych oraz na kursach praktycznych dla pracowników kulturalno- oświatowych, a także w zakresie członkostwa w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ZDZ;
- w czasie służby wojskowej (przez osiem miesięcy) – praca pełnoetatowa na stanowisku instruktora kulturalno- oświatowego (kierownika Klubu Garnizonowego) w Chorzowie;dwumiesięczne (cztery turnusy) zatrudnienie jako osoba odpowiedzialna za całodobową organizację zajęć kulturalno- oświatowych i rekreacyjnych, na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego, w Ośrodku Wczasowym ZEORK „Energetyk” w Sielpi;
-
dwuletnia praca społeczna jako pedagog szkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej w Kielcach (ul. Toporowskiego 98);
-
przez dwa lata członek Grupy Ekspertów Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (powołanej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji działań inspirujących prowadzonych przez te instytucje na terenie Polski).

Ponadto:
- pięcioletnie czynne uczestnictwo w Zespole Pieśni i Tańca Miejskim Domu Kultury w Skarżysku Kamiennej;
-
półtora roku pracy w Zakładach Metalowych „Predom Mesko” na stanowisku pracownika fizycznego – tokarza;
- trzyletnia praca, jako autor tekstów i aktor, w kabarecie studenckim „Klika” (prowadzonym przez Leszka Kumańskiego), działającym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach;
-
kilkukrotne wychowawstwo i  kierownictwo na koloniach i obozach młodzieżowych;
- przez całe studia, aktywna działalność jako animator kulturalny zarówno w uczelnianym (WSP Kielce), jak i międzyuczelnianym (głównie wojewódzkim) ruchu studenckim; w tym okresie m.in. praca w ścisłym sztabie organizacyjnym takich imprez jak: wszystkie Międzynarodowe Tygodnie Studenta, wszystkie Studenckie Wiosny Kulturalne (Juwenalia), I Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych, X Ogólnopolski Festiwal Studenckich Teatrów Debiutujących „Start- 80”, III Ogólnopolskie Biennale Fotografii Studenckiej; także aktor Teatru Studenckiego kieleckiej WSP;
-
przez pięć lat współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kulturalno- oświatowej strony „Dymarek Świętokrzyskich” w Nowej Słupi;
- przez cztery lata własna działalność gospodarcza o charakterze terapeutyczno- marketingowo – handlowym; o nazwie: „Gabinet Odnowy Psycho- Biologicznej”.


 


Znak zodiaku:

 

 

 


Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Zapraszam na studia w UJK -kliknij  
 
 
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce